Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.O8

15.O8 - Brovst SkolePlannummer
15.O8

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
By- og landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
14 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen dækker område syd for Østergade på Skolevej. Området må anvendes til offentlige formål som skole, daginstitution, boldbane m.m.

Brovst

Lokalplaner inden for området:
083 (vedtaget)

Status: Vedtaget