Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.O6

15.O6 - GrusgravenAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Brovst

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område mellem Elmevej og Fredensvej. Området må anvendes til offentlige formål herunder rekreativt område, børnehave og fællesantenneanlæg.

Bebyggelsens omfang
Området må ikke udstykkes yderligere.

Brovst

Lokalplaner inden for området:
024 (vedtaget)

Status: Vedtaget