Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.O5

15.O5 - PlejecenterPlannummer
15.O5

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
14 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område ved Mølleparken. Området må anvendes til offentlige formål som plejecenter og ældreboliger eller lignende.

Brovst

Lokalplaner inden for området:
020 (vedtaget)
024 (vedtaget)

Status: Vedtaget