Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.O3

15.O3 - IdrætsanlægPlannummer
15.O3

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område nord for Terndrupvej og Faldborggade. Området må anvendes til offentlige formål herunder idrætsanlæg.

Brovst

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget