Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.O2

15.O2 - Brovst HallenPlannummer
15.O2

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
11 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område ved Damengvej. Området må anvendes til offentlige formål som idrætsfaciliteter og parkeringsplads.

Brovst

Lokalplaner inden for området:
083 (vedtaget)

Status: Vedtaget