Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.O1

15.O1 - Brovst KirkeAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Brovst

Bebyggelsesprocent
10%

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i Gammel Brovst. Området må anvendes til offentlige formål som kirke, kirkegård og dertilhørende faciliteter.

Bebyggelsens omfang
Området kan ikke udstykkes.

Brovst

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget