Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.E3

15.E3 - TerndrupvejAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Brovst

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
2

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område omkring Terndrupvej. Området må anvendes til erhvervsformål som fremstillingsvirksomhed, værksted, lagervirksomhed m.m.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke opføres boliger indenfor området.

Brovst

Lokalplaner inden for området:
036 (vedtaget)

Status: Vedtaget