Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.E2

15.E2 - MerkurvejAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Brovst

Bebyggelsesprocent
50%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område ved rundkørslen i den østlige del af Brovst. Området må anvendes til detailhandel med pladskrævende varegrupper.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke opføres boliger indenfor området.

Brovst

Lokalplaner inden for området:
092 (vedtaget)

Status: Vedtaget