Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.E1

15.E1 - VangenPlannummer
15.E1

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
2

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i den nordvestlige del af Brovst. Området må anvendes til erhvervsformål såsom kontor og fremstillingsvirksomheder.

Bebyggelsens omfang
Minimumsgrundstørrelse i området er 1500m². Der må ikke opføres boliger indenfor området.

Brovst

Lokalplaner inden for området:
022 (vedtaget)
047 (vedtaget)

Status: Vedtaget