Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.C3

15.C3 - Solbakkevej, Toftevej, StationsvejAnvendelse generelt
Centerområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Brovst

Bebyggelsesprocent
110%

Max. antal etager
3 etager

Anvendelse
Rammen dækker område mellem Solbakkevej, Toftevej, Stationsvej og Jernbanegade. Området må anvendes til centerformål og etageboligbebyggelse. Erhverv skal etableres i stueetage.

Områdets anvendelse
Se iøvrigt de generelle rammer

Brovst

Lokalplaner inden for området:
083 (vedtaget)
15-002 (vedtaget)

Status: Vedtaget