Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.C2

15.C2 - Jernbanegade, Vestergade, Østergade m.fl.Plannummer
15.C2

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
110%

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen dækker område i Brovst midtby. Området må anvendes til centerformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Bebyggelsens omfang
Erhverv skal etableres i stueetage.

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Brovst er 3.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 3.500 m² for dagligvarer og 2.000 m² for udvalgsvarer.

Brovst

Lokalplaner inden for området:
020 (vedtaget)
024 (vedtaget)
025 (vedtaget)
083 (vedtaget)

Status: Vedtaget