Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.B9

15.B9 - NyvejPlannummer
15.B9

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen dækker området på Nyvej - det gamle stadion. Området må kun anvendes til tæt-lav boligbyggeri. Området vejforsynes fra Nyvej. Se iøvrigt de generelle rammer

Brovst

Lokalplaner inden for området:
083 (vedtaget)

Status: Vedtaget