Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.B8

15.B8 - Faldborggade, H. Rasmussens Vej, Frejasvej m.fl.Plannummer
15.B8

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen dækker område i Brovsts østligste del. Området må kun anvendes til åben-lav boligbyggeri. Se iøvrigt de generelle rammer

Brovst

Lokalplaner inden for området:
077 (vedtaget)
083 (vedtaget)

Status: Vedtaget