Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.B7

15.B7 - SkoleparkenAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Brovst

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen dækker område vest for Brovst Skole. Området må anvendes til tæt-lav boligbyggeri.

Se iøvrigt de generelle rammer

Brovst

Lokalplaner inden for området:
045 (vedtaget)

Status: Vedtaget