Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.B6

15.B6 - GyvelvejPlannummer
15.B6

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen dækker område i den nordlige ende af Gyvelvej. Området må anvendes til tæt-lav boligbyggeri. Se iøvrigt de generelle rammer

Brovst

Lokalplaner inden for området:
049 (vedtaget)

Status: Vedtaget