Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.B4

15.B4 - Brovst sydlig delAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Brovst

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område syd for hovedlandevejen mellem Thisted og Aalborg. Området må anvendes til boligbebyggelse.

Se iøvrigt de generelle rammer

Brovst

Lokalplaner inden for området:
024 (vedtaget)
066 (vedtaget)
070 (vedtaget)
074 (vedtaget)
15-001 (vedtaget)

Status: Vedtaget