Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.B3

15.B3 - AgertoftenPlannummer
15.B3

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område mellem Thistedvej og Stationsvej - Agertoften. Området må anvendes til boligbebyggelse. Se iøvrigt de generelle rammer

Brovst

Lokalplaner inden for området:
045 (vedtaget)

Status: Vedtaget