Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.B2

15.B2 - Ole Langes Vej, Kirsten Holcks Vej m.fl.Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Brovst

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen dækker område i den nordlige del af Brovst. Området må kun anvendes til boligbyggeri.

Se iøvrigt de generelle rammer

Brovst

Lokalplaner inden for området:
026 Del 2 (vedtaget)
028 (vedtaget)
044 (vedtaget)
045 (vedtaget)
B3 zone 1 (vedtaget)
B3 zone 4 (vedtaget)
B3 zone 5 (vedtaget)

Status: Vedtaget