Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.B10

15.B10 - Brovst sydvest - VesterbjergAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Brovst

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen dækker område i den sydvestlige del af Brovst. Området må kun anvendes til åben-lav boligbyggeri. Området vejbetjenes via kommunevejnettet.

Se iøvrigt de generelle rammer

Bebyggelsens omfang
Ved lokalplanlægning skal der tages højde for terrænets hældning. Området vejforsynes fra Vesterbjergvej.

Brovst

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget