Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.B1

15.B1 - DamengvejPlannummer
15.B1

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen dækker område ved Damengvej. Området må kun anvendes til åben-lav boligbyggeri. Se iøvrigt de generelle rammer

Brovst

Lokalplaner inden for området:
083 (vedtaget)

Status: Vedtaget