Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 14.R4

14.R4 - ByhaverAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Øland

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området er beliggende syd for Østerbyvej. Området kan anvendes som nyttehaver for byens borgere.

Bebyggelsens omfang
Området kan ikke bebygges

Øland

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget