Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 14.R1

14.R1 - GolfbaneAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Øland

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område nord for Hammershøj. Området må anvendes til rekreative formål såsom golfbane med tilhørende klubhus m.m.

Øland

Lokalplaner inden for området:
085 (vedtaget)

Status: Vedtaget