Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 14.O1

14.O1 - Øland SkoleAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Øland

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i vestlig ende af Hammershøj. Området må anvendes til offentlige formål, herunder skole, legeplads, boldbane m.m.

Øland

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget