Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 14.E3

14.E3 - ØsterbyvejAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Øland

Bebyggelsesprocent
50%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
3

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område på Østerbyvej. Området må anvendes til erhvervsformål - herunder service-, lager og værkstedsvirksomhed.

Øland

Lokalplaner inden for området:
046 (vedtaget)

Status: Vedtaget