Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 14.E2

14.E2 - HotelformålAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Øland

Bebyggelsesprocent
50%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område nord for Hammershøj. Området må kun anvendes til erhvervsvirksomhed såsom hotel med tilhørende servicefaciliteter som restaurant og svømmebassin.

Øland

Lokalplaner inden for området:
042 (vedtaget)

Status: Vedtaget