Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 14.E1

14.E1 - HammershøjPlannummer
14.E1

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
3

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område syd for Hammershøj. Området må kun anvendes til erhvervsvirksomhed såsom lager og værkstedsvirksomhed.

Øland

Lokalplaner inden for området:
009 (vedtaget)
060 (vedtaget)

Status: Vedtaget