Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 14.B1

14.B1 - HammershøjAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Øland

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter størstedelen af Hammershøj, Øland. Området kan anvendes til boligformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Øland

Lokalplaner inden for området:
009 (vedtaget)
041 (vedtaget)
042 (vedtaget)
045 (vedtaget)
052 (vedtaget)
085 (vedtaget)

Status: Vedtaget