Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 14.B01

14.B01 - Boligområde der føres tilbage til landzoneAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Øland

Områdets anvendelse
Rammen omfatter matr.nr. 1hf Oxholm Hgd., Øland, der ligger i den sydøstlige del af Hammershøj. Omårdet tilbageføres til landzone.

Se iøvrigt de generelle rammer

Øland

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget