Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 13.S6

13.S6 - Vestkystvejen og StrandvejenPlannummer
13.S6

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område mellem Krogen, Strandvejen og Vestkystvejen. Området må anvendes til sommerhusbebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m².

Tranum

Lokalplaner inden for området:
13-001 (vedtaget)

Status: Vedtaget