Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 13.S4

13.S4 - Egernvej, Hjortevænget og DådyrvejAnvendelse generelt
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Plandistrikt
Tranum

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
6 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område omkring Krogen østlig del. Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Mindste grundstørrelse er 2500m².

Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m²

Tranum

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget