Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 13.S2

13.S2 - Strandvejen, TranumAnvendelse generelt
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Tranum

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen dækker område mellem Tranum By og Tranum Strand. Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Området må ikke udstykkes yderligere.

Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m²

Tranum

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget