Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 13.R2

13.R2 - Mou Kær SkydebanePlannummer
13.R2

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
5

Max. miljøklasse
6

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område på Over Søen. Området må anvendes til rekreative formål - herunder skydebane med tilhørende anlæg og parkering.

Bebyggelsens omfang
Bemærk at skydebaner afføder specielle krav til støjforhold.

Tranum

Lokalplaner inden for området:
029 (vedtaget)

Status: Vedtaget