Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 13.R1

13.R1 - Mou Kær SpeedwaybaneAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Tranum

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
3

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område på Over Søen. Området må anvendes til rekreative formål - herunder motorbane, knallertbane og speedwaybane.

Bebyggelsens omfang
Bemærk at motorbaner afføder specielle krav til støjforhold.

Tranum

Lokalplaner inden for området:
006 (vedtaget)

Status: Vedtaget