Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 13.O4

13.O4 - FlygtningecenterAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Tranum

Bebyggelsesprocent
20%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter et område ved Vestkystvejen. Området kan anvendes til flygtningecenter.

Tranum

Lokalplaner inden for området:
13-001 (vedtaget)

Status: Vedtaget