Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 13.O3

13.O3 - Tranum KirkeAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Tranum

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen dækker område på Tranumvej. Området må anvendes til offentlige formål herunder kirke, kirkegård og tilhørende bygninger.

Tranum

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget