Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 13.O2

13.O2 - IdrætspladsAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Tranum

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen dækker område ved Baunevej. Området må anvendes til offentlige formål herunder idrætsplads og klubhus m.m.

Tranum

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget