Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 13.O1

13.O1 - Tranum SkolePlannummer
13.O1

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen dækker område ved Uglevej. Området må anvendes til offentlige formål herunder skole, boldbane m.m.

Tranum

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget