Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 13.E2

13.E2 - Tranum Strand FeriecenterAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Tranum

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
6,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område ved Hedevej og Strandvejen. Området kan anvendes til hotelformål.

Tranum

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget