Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 13.E1

13.E1 - Tranum StrandAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Tranum

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område ved Tranum Strand. Området må kun anvendes til erhverv - såsom hotelvirksomhed.

Tranum

Lokalplaner inden for området:
003 (vedtaget)
B12 (vedtaget)

Status: Vedtaget