Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 13.B5

13.B5 - Baunevej, TranumAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Tranum

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i ved Baunevej, Tranum. Området må kun anvendes til boligformål - tæt lav. Se iøvrigt de generelle rammer

Tranum

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget