Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 13.B3

13.B3 - Jordbrugsparceller Rørsangervej, TranumAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Tranum

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter landzoneområde i den sydlige del af Tranum. Området må anvendes til boligformål med mulighed for mindre dyrehold. Se iøvrigt de generelle rammer

Tranum

Lokalplaner inden for området:
053 (vedtaget)

Status: Vedtaget