Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 13.B2

13.B2 - Tranum vestlig delAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Tranum

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i Tranums vestlige del. Området må kun anvendes til boligformål.

Se iøvrigt de generelle rammer

Tranum

Lokalplaner inden for området:
012 (vedtaget)
045 (vedtaget)
051 (vedtaget)
075 (vedtaget)
091 (vedtaget)

Status: Vedtaget