Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 13.B1

13.B1 - Tranum østlig delAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Tranum

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i Tranums østlige del. Området må kun anvendes til boligformål.

Se iøvrigt de generelle rammer

Tranum

Lokalplaner inden for området:
079 (vedtaget)

Status: Vedtaget