Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 12.R1

12.R1 - Den gamle teglværkPlannummer
12.R1

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i den sydlige del af Skovsgård. Området må kun anvendes til rekreative formål.

Bebyggelsens omfang
Området må ikke udstykkes. Området må ikke bebygges.

Skovsgård

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget