Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 12.O1

12.O1 - Skovsgård SkoleAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Skovsgård

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i den sydlige del af Skovsgård. Området må kun anvendes til offentlige formål - herunder skole og idrætsformål.

Skovsgård

Lokalplaner inden for området:
084 (vedtaget)

Status: Vedtaget