Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 12.E3

12.E3 - Skovgård sydøstAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Skovsgård

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
2

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i den sydlige del af Skovsgård. Området kan anvendes til erhvervsformål

Bebyggelsens omfang
Der skal i den nordlige del af området etableres et 25 m bredt friareal, hvor der ikke kan foregår erhvervsaktiviteter.

Skovsgård

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget