Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 12.E2

12.E2 - FjerkræslagteriPlannummer
12.E2

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
5

Max. miljøklasse
6

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i den sydlige del af Skovsgård. Området må kun anvendes til erhvervsformål.

Skovsgård

Lokalplaner inden for området:
081 (vedtaget)

Status: Vedtaget