Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 12.E1

12.E1 - Skovsgård østPlannummer
12.E1

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
2

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i den østlige del af Skovsgård. Området må anvendes til erhvervsformål.

Skovsgård

Lokalplaner inden for området:
030 Del 2 (vedtaget)
035 (vedtaget)
12-001 (vedtaget)

Status: Vedtaget