Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 12.C1

12.C1 - Skovsgård BymidtePlannummer
12.C1

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
110%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Rammen omfatter den centrale del af Skovsgård. Området må anvendes til centerformål herunder butikker m.m. Se iøvrigt de generelle rammer

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Skovsgård er 1.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 1.000 m² for dagligvarer og 500 m² for udvalgsvarer.

Skovsgård

Lokalplaner inden for området:
030 Del 1 (vedtaget)
B11 (vedtaget)

Status: Vedtaget