Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 12.B4

12.B4 - Skovsgård nordvest, landzonePlannummer
12.B4

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område nordvest for Skovsgård. Området må anvendes til boligformål med åben-lav byggeri. Se iøvrigt de generelle rammer

Bebyggelsens omfang
Der skal ved lokalplanlægningen stilles krav om særlige grundvandsbeskyttende foranstaltninger.

Skovsgård

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget